2013-12-19

Om vad jag gör just nu

Det senaste fem åren har jag haft flera olika uppdrag / jobb och då jag dessutom bott i Frankrike men ofta vistats i Stockholm, så blir omgivningen litet förvirrad. Bäst att reda ut det.