2014-09-03

Sveriges första elkraftsolycka med dödlig utgång!

Gustav III - dog i en stöt.
Sverige var tidigt en ledande nation inom teknisk utvecklig och innovation.  Redan på 1700-talet gjordes försök med elektriska anläggningar och apparater.

Ny hemsida igen

Så fick jag för mig att snickra ihop en ny hemsida för SMT Express. Åter till Hemsida24.