2016-08-07

Formeln för en säljande hemsida

Det var enklare förr
Arbeta i rätt ordning! Basen för de flesta verksamheters marknadsföring är en bra hemsida. Ytterst få få verksamheter kan klara sig utan. För alla oss andra är hemsidan en säljare som jobbar dygnet runt.

Men hur skall man tänka när man inte har så mycket erfarenhet och kunskap? Är det så enkelt som man kan få ibland intrycket av när man läser tidningar och checklistor från diverse rådgivare?