Verksamheter

Här får du en kort presentation av de verksamheter som jag är verksam eller delägare* i. Dessa drivs efter några gemensamma principer: 1) Det skall finnas en produkt eller tjänst som jag tror kan utföras bättre än befintliga lösningar. Verksamheterna karaktäriseras av att vara disruptiva och skalbara. 2) Varumärket, marknadsföringen och försäljningen är lika viktiga som produkten eller tjänsten. Det är genomförandet som ger framgång. 3) Verksamheten skall ha 2-3 ägare som kompletterar varandra, alternativt en stark styrelse / ledningsgrupp. 4) Tillväxt med egna pengar, inga lån eller långa krediter från andra än ägarna. 5) Starka externa samarbetspartner och nätverk med tydligt definierad affärsnytta och samarbetsform.

Vi hämtar inspiration från bland annat Johan Langes LUCK-koncept för ledarskap och verksamhetsstyrning.
smt_express_logo

SMT Express tillverkar och säljer konsumtionsvaror till elektronikindustrin.  Den viktigaste produkten är Hyperclean - rengöringstextil för SMT screentryckare.

EMS_market_logo
EMS Market är en annons-site för elektronikindustrin där varor kan köpas och säljas på ett effektivt sätt. EMS Market fyller en lucka på marknaden för överskottselektronik och utrustning.

Etronix AB representerar ledande fabrikat av testutrustning för elektronikindustrin. Det geografiska området är Norden.
www.etronixab.se

Bexell Kommunikation erbjuder utbildning och konsultationer för pedagoger och anhöriga som har eller arbetar med barn med språkstörningar.
www.bexell-kommunikation.se


JEMK säljer utrustning och redskap för ryggterapi.

jemk logoEtt "renoveringsobjekt" där jag köpt ett konkursbo och vänder verksamheten till lönsamhet från dag 1 efter 10 år av förluster.

www.jemksweden.se (B2C)


* Delägare kan betyda både ett delägande i ett företag likväl som ett kompanjonskap genom avtal. Projekten börjar med enklast möjliga struktur och bolagiseras med egna intäkter.